Strokovna srečanja

Aktivna udeležba na strokovnih srečanjih delovne terapije (v Sloveniji in v tujini), srečanjih psihoterapevtov, skupinskih psihoterapevtov, kreativnih terapevtov in pedagogov.

1991
UNESCO – Project: “Art in Hospital” – Basel: practical and theoretical cooperation
1993
Europe Art Therapy Assotiation - Ferrara: Theoretical presentation
1994
WFOT Congress - London: Theoretical presentation
1996
UNESCO – Project “Art in Hospital – Oslo: Slovenian research on Art in Hospital
1997
ISPS Congres: London: Theoretical presentation
1998
WFOT Congress – Montreal: Theoretical presentation
2001
ECARTE Congress – Paris: Theoretical presentation
2002
WFOT Congress – Stockholm: Precongress workshop
2002
ISPS - Stavanger – Theorethical presentation
2003
Coauthor – Psychosocial Rehabilitation
2004
ECARTE Congress – Atene: Theoretical presentation
2006
WFOT – Sydney – panel
2008
EU Symposium GA – Dublin – Workshop
2010
WFOT - Santiago Čile – panel
2014
WPA Regional Congress Ljubljana Slovenia

Delovna terapija na področju duševnega zdravja – model SIM OT MH

2014
WFOT - Yokohama Japonska – Theoretical presentation: “Simple can be efektive”
2018
WFOT – Cape Town – theoretical – oral presentation: OT's AGEING“