Objave knjig

Poleg izdaje dveh knjig ter soavtorstva v eni knjigi, sem napisala tudi več kot 50 člankov o različnih vejah psihoterapije.

Več mojih člankov lahko najdete na tem naslovu.

2008
Odnos do telesa na poti iz odvisnosti

Avtorica knjige

2009
Expressive movement therapy – a way out of addiction

Avtorica knjige

2010
Delovna terapija na področju mentalnega zdravja

Urednica knjige in avtorica 4 poglavij v knjigi:

  • Pomen duševnega zdravja
  • Model SIM DT DZ – slovenski integrativni model delovne terapije na
    področju duševnega zdravja kot okvir prakse
  • Raziskava k modelu SIM DT DZ – delovnoterapevtska(DT) obravnava na
    področju duševnega zdravja
  • Klinično sklepanje DT v praksi duševnega zdravja (upoštevanje simptomov,
    motenj, oziroma bolezni)