Karierni dosežki

1980
Članica ZDTS

Postala članica Zbornice delovnih terapevtov Slovenije in strokovnega združenja.

1986
Habilitirala za mentorja

študentov delovne terapije. OT – klinične vaje na področju mentalnega zdravja.

1986
Vodja delovne terapije

Postala Vodja delovne terapije v PKL (Psihiatrična klinika Ljubljana).

1991
Izpraševalka pri strokovnih izpitih

Postala izpraševalka pri strokovnih izpitih na Ministrstvu za zdravje, za poklic – Diplomirani delovni terapevt/tka.

1995
Vodja sekcije delovnih terapevtov

Postala Vodja sekcije delovnih terapevtov za področje psihiatrije.

2006
Magistrica znanosti

Postala magistrica znanosti iz socialne pedagogike s teoretično utemeljitvijo in z raziskavo “Odnos do telesa pri odvisnih od prepovedanih drog”, o čemer sem napisala tudi
knjigi: ODNOS DO TELESA NA POTI IZ ODVISNOSTI (samozaložba) ter EKSPRESSIVE MOVEMENT, A WAY OUT OF ADDICTION (VDM Verlag, dr. Muller).

2011
Podpredsednica ZDTS

Postala podpredsednica ZDTS, str. Združenja.

2012
Psihoterapevtka

Pridobila naziv psihoterapevtka. Samostojno izvajanje individualne psihoterapeije s psihotičnimi in mejnimi bolniki.

2013
Priznanje za strokovne dosežke

Pridobila priznanje za strokovne dosežke v delovni terapiji na področju duševnega zdravja.

2014
Predsednica nadzornega odbora pri ZSTS

Postala predsednica nadzornega odbora pri ZSTS, str. Združenju.

2015
Supervizor za delovno terapijo

Pridobila naziv Supervizor za delovno terapijo – področje psihiatrije.

2016
Članica IO SDSA

Postala članica IO SDSA (Društvo skupinskih analitikov Slovenije).

2016
Priznanje za življenjsko delo

Pridobila priznanje za življenjsko delo na področju delovne terapije.

2019
Predsednica SDSA

Predsednica Slovenskega društva za skupinsko analizo.