Izobrazba

Višja delovna terapevtka

s širokim spektrom izkušenj dela z osebami z motnjo psihoze, nevroze, tudi odvisnosti od prepovedanih drog.
(diplomirala 1994)

Diplomirana pedagoginja

Delo s študenti ZF (zdravstvena fakulteta in PEF pedagoška fakulteta - klinične vaje).
(diplomirala 1994)

Individualna psihoterapevtka

Individualna psihoterapija z osebami z osebnostno motnjo in tudi osebami s težjo psihotično motnjo.


Višja delovna terapevtka

s širokim spektrom izkušenj dela z osebami z motnjo psihoze, nevroze, tudi odvisnosti od prepovedanih drog.
(diplomirala 1994)

Diplomirana pedagoginja

Delo s študenti ZF (zdravstvena fakulteta in PEF pedagoška fakulteta - klinične vaje).
(diplomirala 1994)

Individualna psihoterapevtka

Individualna psihoterapija z osebami z osebnostno motnjo in tudi osebami s težjo psihotično motnjo.


Višja delovna terapevtka

s širokim spektrom izkušenj dela z osebami z motnjo psihoze, nevroze, tudi odvisnosti od prepovedanih drog.
(diplomirala 1994)

Diplomirana pedagoginja

Delo s študenti ZF (zdravstvena fakulteta in PEF pedagoška fakulteta - klinične vaje).
(diplomirala 1994)

Individualna psihoterapevtka

Individualna psihoterapija z osebami z osebnostno motnjo in tudi osebami s težjo psihotično motnjo.

Višja delovna terapevtka

s širokim spektrom izkušenj dela z osebami z motnjo psihoze, nevroze, tudi odvisnosti od prepovedanih drog.
(diplomirala 1994)

Diplomirana pedagoginja

Delo s študenti ZF (zdravstvena fakulteta in PEF pedagoška fakulteta - klinične vaje).
(diplomirala 1994)

Individualna psihoterapevtka

Individualna psihoterapija z osebami z osebnostno motnjo in tudi osebami s težjo psihotično motnjo.

Skupinska psihoterapevtka

Uspešno kombiniram delovno terapijo in skupinsko psihoterapijo v t.i. “kreativnih skupinah”. V koterapevtskem paru vodim psihoterapevtske skupine s psihotičnimi bolniki.
Kot skupinska analitičarka vodim mnoge izkustvene skupine na srečanjih skupinskih analitikov Slovenije.
(diplomirala 1994)

Gibalno izrazna terapevtka (GIT)

Največ izkušenj z mladimi, ki se zdravijo zaradi odvisnosti od prepovedanih drog, veliko izkušenj tudi s psihotičnimi bolniki.
Magistrica znanosti (znanstveni študij)

za področje socialne pedagogike.Skupinska psihoterapevtka

Uspešno kombiniram delovno terapijo in skupinsko psihoterapijo v t.i. “kreativnih skupinah”. V koterapevtskem paru vodim psihoterapevtske skupine s psihotičnimi bolniki.
Kot skupinska analitičarka vodim mnoge izkustvene skupine na srečanjih skupinskih analitikov Slovenije.
(diplomirala 1994)

Gibalno izrazna terapevtka (GIT)

Največ izkušenj z mladimi, ki se zdravijo zaradi odvisnosti od prepovedanih drog, veliko izkušenj tudi s psihotičnimi bolniki.
Magistrica znanosti (znanstveni študij)

za področje socialne pedagogike.Skupinska psihoterapevtka

Uspešno kombiniram delovno terapijo in skupinsko psihoterapijo v t.i. “kreativnih skupinah”. V koterapevtskem paru vodim psihoterapevtske skupine s psihotičnimi bolniki.
Kot skupinska analitičarka vodim mnoge izkustvene skupine na srečanjih skupinskih analitikov Slovenije.
(diplomirala 1994)

Gibalno izrazna terapevtka (GIT)

Največ izkušenj z mladimi, ki se zdravijo zaradi odvisnosti od prepovedanih drog, veliko izkušenj tudi s psihotičnimi bolniki.Magistrica znanosti (znanstveni študij)

za področje socialne pedagogike.


Skupinska psihoterapevtka

Uspešno kombiniram delovno terapijo in skupinsko psihoterapijo v t.i. “kreativnih skupinah”. V koterapevtskem paru vodim psihoterapevtske skupine s psihotičnimi bolniki.
Kot skupinska analitičarka vodim mnoge izkustvene skupine na srečanjih skupinskih analitikov Slovenije.
(diplomirala 1994)

Gibalno izrazna terapevtka (GIT)

Največ izkušenj z mladimi, ki se zdravijo zaradi odvisnosti od prepovedanih drog, veliko izkušenj tudi s psihotičnimi bolniki.

Magistrica znanosti (znanstveni študij)

za področje socialne pedagogike.