Psihoterapija

Individualna · Skupinska

Po metodi analitične psihoterapije, s ciljem spoznavanja, spreminjanja in razvijanja sebe in svojih odnosov z bližnjimi, odpravljanja težav in motenj, ter povečanja kakovosti življenja.